W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2023 rok

Data uchwały:
2023-04-27

Numer uchwały:
LXXV/512/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego