W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2030

Data uchwały:
2023-04-27

Numer uchwały:
LXXV/511/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia