o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.