ZARZĄDZENIE NR 85 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 14 grudnia 2004 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.