w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe