W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stąporków na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Data uchwały:
2022-05-31

Numer uchwały:
LIX/405/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia