W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2022-2026

Data uchwały:
2022-05-31

Numer uchwały:
LIX/403/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia