W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIX/331/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaln

Data uchwały:
2022-04-13

Numer uchwały:
LVII/395/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego