W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033.

Data uchwały:
2021-10-25

Numer uchwały:
XLIX/329/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia