W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIII/294/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu

Data uchwały:
2021-09-30

Numer uchwały:
XLVIII/325/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia