W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2021 rok

Data uchwały:
2021-08-26

Numer uchwały:
XLVI/319/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego