W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu

Data uchwały:
2021-08-26

Numer uchwały:
XLVI/317/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia