W sprawie:
przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Data uchwały:
2021-06-01

Numer uchwały:
XLII/291/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2021r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego