W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland w dniu 4 marca 2021 roku

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/283/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia