W sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stąporków

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
XL/266/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego