W sprawie:
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
XL/264/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia