W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2020 rok

Data uchwały:
2020-11-03

Numer uchwały:
XXXV/224/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego