W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Data uchwały:
2020-11-03

Numer uchwały:
XXXV/223/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
zdniem podjęcia