W sprawie:
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2020-11-03

Numer uchwały:
XXXV/222/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia