W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2020 rok

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/206/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego