W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu

Data uchwały:
2020-08-10

Numer uchwały:
XXXII/194/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia