W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy położonym w miejscowości Czarna

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/193/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia