W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2020 rok

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/192/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego