W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XVI/100/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia