w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej