W sprawie:
zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
VIII/49/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego