W sprawie:
określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych
oraz ich przeznaczenia i standardu.


Data uchwały:
2006-05-31

Numer uchwały:
XLV/202/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.