W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006.

Data uchwały:
2006-02-28

Numer uchwały:
XLIII/189/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2006-01-01