W sprawie:
wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2006 roku, terminu płatności, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego poboru.

Data uchwały:
2005-12-13

Numer uchwały:
XLI/178/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.