Uchwała Nr XXVI/240/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września w sprawie podziału Gminy Stąporków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada w sprawie podziału Gminy Stąporków na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.