W sprawie:
wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2005r., terminu płatności, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego poboru.

Data uchwały:
2004-12-10

Numer uchwały:
XXVIII/124/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
2005-01-01