Sołtys: 
    Beata Płochacka

Rada Sołecka: 
     Waldemar Szkurłat - Przewodniczący
     Grażyna Kowalik, 
     Małgorzata Pałka, 
     Helena Szmidt

Liczba mieszkańców: 
    395 (198 kobiet i 197 mężczyzn)

Murawki (przysiółek Wólki Plebańskiej)

Liczba mieszkańców: 
    53 (26 kobiet i 27 mężczyzn)