Sołtys: 
    Bożena Dziubińska

Rada Sołecka: 
     Izabela Bujnowska - Przewodnicząca
     Marzanna Olejarz 
     Ryszard Kotwica, 
    Ewa Motyka, 
    Dariusz Sykuła

Liczba mieszkańców: 
    45 (26 kobiet i 19 mężczyzn)