Sołtys:  
    Danuta Dulewicz  

Rada Sołecka

    Tomasz Zroślak  - Przewodniczący
  
  Elżbieta Dulewicz, 
    Sylwia Moczarska, 
    Marek Moczarski


Liczba mieszkańców:
 
    205 (109 kobiet i 96 mężczyzn)