w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010