w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia kontroli budynków użytkowo-mieszkalnych położonych w Niekłaniu Wielkim przy ul. Szkolnej2, w Błaszkowie Nr1, w Krasnej Nr 51stanowiących własność gminy