w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Miejsko–Gminnego  Ośrodka Kultury w Stąporkowie.