W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stąporków dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Data uchwały:
2023-11-17

Numer uchwały:
LXXXIII/561/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia