o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.