w  sprawie przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Stąporkowie  zadania inwestycyjnego  pn: „Budowy dodatkowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowościach Niekłań Mały  i  Niekłań Wielki”.  Gmina Stąporków.