w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż dwóch kotłów grzewczych typu „zębiec”