W sprawie:
zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków

Data uchwały:
2022-08-30

Numer uchwały:
LXIII/435/2022

Podjęta przez:
Radę Miejska

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego