W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2022 rok

Data uchwały:
2022-04-14

Numer uchwały:
LVII/393/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego