W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Stąporków od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
L/347/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia