W sprawie:
ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
L/344/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku