W sprawie:
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przypadających od najemcy lokalu komunalnego

Data uchwały:
2021-10-25

Numer uchwały:
XLIX/336/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia