W sprawie:
zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stąporków

Data uchwały:
2021-10-25

Numer uchwały:
XLIX/333/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego