W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2021 rok

Data uchwały:
2021-10-25

Numer uchwały:
XLIX/330/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego