w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stąporkowie.