W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Data uchwały:
2021-09-07

Numer uchwały:
XLVII/321/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia